ออนเซ็น

บนชั้น 12 ของโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ มีบ่อน้ำพุร้อนที่ซ้อนอยู่ให้ลูกค้าที่เข้าพักทุกท่านได้ใช้บริการ รวมไปถึงสมาชิก Wellness Membership

การแช่น้ำร้อนนั้นเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงของชาวญี่ปุ่นซึ่งมีมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเกิดจากความร้อนจากภูเขาไฟที่อยู่ใต้ดินส่งแรงดันน้ำร้อนออกมาซึ่งมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

เปิดให้บริการทุกวัน 6.00 – 20.00 น.