Conference Room

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ มีห้องประชุมที่พร้อมจัดงานประชุมทุกขนาด จากงานประชุมเล็กๆไปจนถึงงานขนาดใหญ่ พร้อมกับทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านในการจัดงานของท่านให้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติ